Privacy

Als u met ons contact opneemt worden uw persoonsgegevens opgenomen in het informatiebestand van www.dierverzekerinfvergelijk.nl. Uw persoonsgegevens worden met de grootste zorg behandeld en alleen gebruikt voor het eventueel beantwoorden van uw vraag / opmerking

Wij stellen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar.

U heeft recht op inzage in, en verbetering van de ten aanzien van u verwerkte persoonsgegevens, als ook het recht bezwaar te maken tegen verdere verwerking of gebruik van uw persoonsgegevens. Vragen hierover kunt u richten aan info@klaver4dieren.nl

Links