De verzekeringsvormen

Alle aanbieders van huisdierenverzekeringen bieden een eigen soort verzekering aan. Soms lijken de pakketten op elkaar. Soms zijn er nadrukkelijke verschillen. In veel gevallen kun je als klant geheel zelf het pakket samenstellen. Je hoeft natuurlijk niet alles te verzekeren maar als je wilt kan het wel. De volgende verzekeringsvormen zijn te onderscheiden:

1. Ongevallen of verwondingen verzekering
Een ongevallenverzekering vergoet de medische kosten als uw huisdier een ongeluk krijgt. Dit betekent wel dat het dan natuurlijk moet gaan om een aantoonbaar ongeval. Hebben de gemaakte ziektekosten niets te maken met een ongeval, maar is uw huisdier gewoon ziek geworden? Dan vallen de medische kosten dus niet onder de dekking. De premie voor deze verzekering is vaak wat voordeliger omdat de kans op ziektekosten alleen veroorzaakt door een ongeval aanzienlijk kleiner is.

2. Ziektekosten verzekering
Een Ziektekostenverzekering vergoedt medische kosten als uw huisdier ziek wordt en/of een ongeluk krijgt. In de meeste gevallen worden alles ziektekosten vergoed maar wordt er wel gewerkt met het inhouden van een eigen bijdrage. Bij de ene maatschappij is dit een percentage van iedere nota. Anderen kenmerken zich door een vaste eigen bijdrage per ingediend declaratie formulier. Bij grote nota’s is een vast eigen bijdrage vaak voordeliger.
Bij een aantal maatschappijen kunt u de vergoeding van het ziektekostenpakket op maat samenstellen. Op die manier bepaalt u zelf waarvoor u premie betaalt. Let hier goed op bij de keuze van een ziektekosten pakket.

3. Reis Verzekering
De reisverzekering is vaak een dekking die u apart af kunt sluiten en deze vergoedt de medische kosten die u met het huisdier maakt als u uw huisdier meeneemt op vakantie. Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden aan deze dekking. De buitenlandse nota’s moeten vaak in het Engels of Duits opgesteld worden en de dekking is vaak geldig in een aantal Europese landen. Lees hiervoor de polisvoorwaarden van de desbetreffende maatschappij goed door.

4. Crematie Verzekering
De crematieverzekering is vaak een aanvullende verzekering en deze geeft recht op vergoeding van de individuele of collectieve crematie van uw huisdier (inclusief vervoer en certificaat). Let op dat het hier wel alleen gaat om de vergoeding van de crematie en dus niet die van een eventuele begrafenis en de eventuele urn valt niet onder de dekking.

5. Chemo- en Radiotherapie Verzekering
Moderne therapieën voor behandeling van tumoren worden steeds verder geoptimaliseerd en vinden steeds breder toepassing om de levens van honden en katten te redden. De kosten van deze behandelingen zijn echter hoog. U kunt het risico op hoge nota’s uitsluiten door deze verzekering bij te sluiten. Voor zover wij kunnen nagaan worden deze kosten op dit moment alleen door Figo vergoed.

6. Sterilisatie / Castratie Verzekering
Heel veel huisdieren worden al op jonge leeftijd gesteriliseerd of gecastreerd. De kosten van een dergelijke ingreep zijn aanzienlijk en uw kunt bij een aantal maatschappijen een extra verzekering afsluiten om deze kosten te dekken. Let op dat u in de meeste gevallen de helft van de ingreep vergoed krijgt en u meerpremie betaalt gedurende een langere looptijd. Eigenlijk betaalt u de ingreep dus zelf in de vorm van premie gedurende een aantal jaar. Dit is ook logisch omdat het hier eigenlijk gaat om het afdekken van een financieel risico en niet om verzekeren. Het betreft hier immers geen “onzekere gebeurtenis”. Als u deze dekking afsluit, dan maakt u er zeker gebruik van.